a

LPG Υγραέριο

LPG Υγραέριο

Η αυτοματοποίηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως στο LPG Υγραέριο, και η τεχνογνωσία εγκατάστασης και συντήρησης εξασφαλίζουν την υψηλή ικανότητα διανομής του πρατηρίου.<br /> Η κατασκευή ενός τμήματος υγραερίου είναι βασισμένη σε διεθνή και εθνικά πρότυπα με κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές

Η τήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας με ISO 9002 την καθιστά σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο. Η τεχνογνωσία και οι άνθρωποι της ΕΡΓΟΤΕΚ ΤΕΡΤΣΗΣ Α.Ε. αποτελούν το δυναμικό σύνολο των κέντρων λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού, και της γενικής επίβλεψης αυτής της λεπτής εργασίας που αφορά το LPG υγραέριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο